Zasady gwarancji

1. Firma Grizzly udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie wyroby. Okres gwarancji
na poszczególne produkty wynosi:
• materace piankowe obejmuje okres gwarancji do 2 lat od daty zakupu
• materace wysokoelastyczne i lateksowe obejmuje okres gwarancji od 2 lat do 5 lat od daty zakupu
• materace sprężynowe bonellowe obejmuje okres gwarancji do 10 lat od daty zakupu *
• materace sprężynowe kieszeniowe pocket obejmuje okres gwarancji do 10 lat od daty zakupu *
• materace sprężynowe kieszeniowe multipocket/luxpocket obejmuje okres gwarancji do 5 lat od daty zakup *
• pokrowce obejmuje okres do 2 lat od daty zakupu
• poduszki obejmuje okres do 2 lat od daty zakupu
• stelaże do łóżek obejmuje okres do 2 lat od daty zakupu
• łóżka obejmuje okres gwarancji do 2 lat od daty zakupu.
2. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest zgłoszenie ewentualnej wady** poprzez kontakt mailowy pod adresem grizzly.biuro@outlook.com w terminie 14 dni od momentu
zauważenia wady.
3. W przypadku dokonania wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad**, sprzedający zastrzega sobie możliwość występowania odstępstw od jego oryginalnego wyglądu, który wynika ze zmian produkcyjnych i postępu technologicznego.
4. Z uwagi na zastosowanie surowca naturalnego w pokrowcach (bawełna), dopuszcza się nieznaczną jego deformację.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
**Pojęcie wady produktu nie obejmuje:
– specyficznego zapachu nowego materaca, który ulatnia się po krótkim czasie jego użytkowania;
– mechacenia się materiału pokrowca wskutek stosowania niewłaściwych zabezpieczeń
np. prześcieradeł frotte;
– spłaszczenia o mniej niż 3 centymetry wysokość materaca.
Gwarancja nie obejmuje:
1. Zniszczeń produktu będących następstwem niewłaściwego użytkowania niezgodnym
z normalnym przeznaczeniem produktu lub eksploatacji, np. wilgotność, temperatura, zalanie cieczą.
2. Sytuacji w których produkt był naprawiany bądź modyfikowany samodzielnie.
Gwarancja obejmuje:
• Pęknięcia, wgniecenia lub uszkodzenia pianki, które powstały mimo prawidłowego użytkowania i właściwego obchodzenia się z nią.
• Pokrowiec – Wadliwy zamek błyskawiczny lub uszkodzony materiał/szew wynikający z wady produkcyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące okresu oraz warunków gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej dostarczanej z każdym produktem. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji prosimy postępować podobnie jak w przypadku zwrotów

* wydłużona gwarancja 5,10 lat obowiązuje na wkład sprężynowy materaca, pozostałe komponenty objęte są standardową 2-letnią gwarancją