Zwroty, reklamacje, formularz zwrotu

ZWROTY
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi zasadami:
1. W ciągu 14 dni od otrzymania od nas przesyłki, poinformuj naszą firmę o chęci odstąpienia od umowy zakupu. Jeśli zauważysz wadę produktu, poinformuj nas o tym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
2. Pobierz formularz zwrotu/reklamacji, który jest dostępny tutaj (odnośnik
do formularza) wypełnij go i dołącz do odsyłanej przesyłki. Formularz możesz również wysłać drogą elektroniczną, na adres: grizzly.biuro@outlook.com. Odesłanie formularza nie jest konieczne, jednak znacznie usprawni procedurę zwrotu/ reklamacji.
3. Nadaj przesyłkę zwrotną na adres: Jacek Kafel ul. Cieszyńska 140, 43-300 Bielsko- Biała. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. W przypadku uznanej reklamacji, koszty przesyłki zwrotnej, zostaną Ci zwrócone. Dopisz na kopercie: ZWROT lub REKLAMACJA. Nie wysyłaj towaru za pobraniem!
4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu, jeśli produkt nie nosi śladów użytkowania, w ciągu 14 dni otrzymasz zwrot pieniędzy. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania Twojej przesyłki.

REKLAMACJE
W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go
w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: grizzly.biuro@outlook.com lub drogą pocztową na adres Jacek Kafel ul. Cieszyńska 140, 43-300 Bielsko- Biała.
W związku z wadą masz prawo żądać:
• wymiany rzeczy na wolną od wad,
• usunięcia wady,
lub złożyć oświadczenie o:
• obniżeniu ceny,
• odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.
Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy (na podstawie dowodu zakupu).
Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas
na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Kliknij tutaj aby pobrać: Formularz zwrotu i reklamacji grizzly